Denna vägledning handlar om skolans arbete mot våldshandlingar med stora konsekvenser. Vägledningen vänder sig till skolledning, skolpersonal och säkerhetsansvariga och syftet är att höja medvetenhet ...