Till innehåll på sidan

Insatsverksamheten 2017

Insatsverksamheten 2017

Detaljer

Insatsverksamheten 2017
Publikationsnummer
MSB1156
ISBN-nummer
978-91-7383-790-3
Utgivningsår
2018
Omfång (sidor)
88 s. : ill.
Pris
0 kronor
MSB har under 2017 genomfört 164 insatser, varav 125 internationella biståndsinsatser och 39 insatser i Sverige och i icke biståndsländer. Kostnaderna för MSB:s internationella biståndsverksamhet täcks av extern finansiering i enlighet med MSB:s instruktion. Denna finansiering uppgick under 2017 till 186,8 mnkr. Kapitel 1 redogör för MSB som operativ aktör. MSB:s humanitära insatsverksamhet är indelad i fyra resultatområden som har sin grund i den styrning som ges i den av regeringen beslutade strategin för humanitärt bistånd genom Sida 2011–2014 och den nuvarande strategin för 2017–2020. Resultatområdena omfattar MSB:s målsättning om att biståndsinsatserna ska bidra till faktagrundad planering och prioritering av biståndets genomförande; ökad responskapacitet hos FN, EU och andra aktörer inom humanitär respons; stärkt samordning före, under och efter kriser och katastrofer; samt stärkt resiliens i drabbade samhällen och länder.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan