Till innehåll på sidan

Skydda din fastighet från översvämning

Bor du lågt och nära vatten är det bra om du är beredd ifall vattnet börjar stiga. Ta reda på om det har varit översvämningar tidigare i området. Om vattnet börjar stiga så kan du behöva bygga barriärer av sandsäckar.

Vanliga problem i samband med översvämningar är att du inte kan använda vägar, järnvägar och tunnlar och att fastigheter blir fyllda med vatten. Som fastighetsägare har du ett eget ansvar att skydda dig själv och din egendom.

Tidigare erfarenheter

Din kommun kan ha information om ditt område har varit översvämmat tidigare och vilka konsekvenser det blev då. Erfarenheter från den gången kan vara till stor nytta. Kommunen kan också ha information om hur vattenläget ser ut och när en eventuell översvämning beräknas nå ditt område. Ofta lägger kommunen ut sådan information på sin webbplats.

Det är viktigt att du vet hur vattennivåerna är under normala förhållanden - så att du kan se när vattnet börjar stiga.

Ta reda på översvämningsrisken

I MSB:s översvämningsportal visas kartor över översvämningsrisker utmed svenska vattendrag och kuster. Här kan du se om din fastighet riskerar att översvämmas.

MSB:översvämningsportal

Bygg barriärer

Tillfälliga barriärer kan stoppa en mindre översvämning. Det enklaste är att bygga en sand- eller jordvall och sen täcka den med plast. Du kan också använda sandsäckar. Fundera ut i förväg var du har det bästa läget för en tillfällig barriär, så att den skyddar det som är viktigast.

Eftersom vallen ger en belastning på marken så bör du inte bygga en barriär där den kan orsaka skred. Ta bort barriären så snart översvämningsrisken är över.

Kontrollera med din länsstyrelse så att åtgärderna inte är tillstånds- eller anmälningspliktiga, enligt miljöbalken.

Lär dig pumpa rätt

Hyr eller köp gärna pumpar i god tid innan en översvämning hotar. Träna på att använda pumparna i förväg.

När du länspumpar källaren är det viktigt att säkerställa balans mellan trycket på insidan och utsidan av källaren. Om marken utanför huset är mättad med vatten utsätts källargolvet eller väggen för ett tryck om källaren töms på vatten. Det är ovanligt, men det har hänt har inträffat att golv har brustit och hela källare fyllts med jord.

Var därför försiktig med länspumpningen om du inte är säker på att golvet och väggarna är dimensionerat för att klara vattentrycket. För att vara säker kan du låta en byggnadskonstruktör eller geotekniker undersöka källarens konstruktion.

Förbered dig inför en översvämning

 • Förvara inte värdefulla saker och elektriska apparater i källare.
 • Kontrollera att källarfönster är täta så att inget vatten kan rinna in.
 • Täta ventiler om det finns sådana i marknivå.
 • Bygg en tillfällig barriär av sandsäckar.
 • Täpp igen golvbrunnar och toalettstolar med sandpåsar eller liknande.
 • Placera bilen på en hög plats.
 • Stäng av strömmen med huvudströmbrytaren om vatten tränger in i huset.
 • Pumpa ut inkommande vatten med en länspump.
 • Undvik att gå eller köra bil genom översvämmade områden.
 • Ha mobiltelefonen fulladdad.
 • Följ nyhetsrapporteringen i medierna.
 • Stanna kvar på ett högt ställe där du kan bli hämtad av räddningspersonal om du inte kan lämna din plats på grund av översvämningen.
 • Be en elektriker kontrollera att det är säkert att slå på strömmen om du har haft vatten i bostaden.
 • Vädra ut fukten genom att öppna fönster och dörrar.

Dinsäkerhet.se har stängt

Om du har hamnat på den här webbsidan för att du försökt besöka en sida på dinsäkerhet.se, så är den sajten numera stängd. Det mesta materialet är överflyttat till Råd till privatpersoner på msb.se.

Varför vi stängt dinsäkerhet.se 

Senast granskad: 1 november 2021

Till toppen av sidan