Till innehåll på sidan

Förbered dig för översvämning

Vi vet att klimatförändringarna kommer att leda till mer extremväder och att risken för skyfall och översvämningar ökar. Det är därför viktigt att du som privatperson har egen beredskap för översvämning. På denna sida listar vi vad som kan vara bra att tänka på och vart du kan vända dig för att hitta mer information.

Vanliga problem i samband med översvämningar är att du inte kan använda vägar, järnvägar och tunnlar och att fastigheter blir fyllda med vatten. Vid skyfall och översvämningar prioriterar räddningstjänsten och övriga kommunen att skydda samhällsviktiga funktioner, till exempel sjukhus, och de personer som inte själva kan sätta sig i säkerhet. Enskilda fastighetsägare och privatpersoner måste därför vara beredda på att själva skydda och ansvara för sin fastighet och egendom.

Ta reda på översvämningsrisken

Du kan förbereda dig själv genom att ta reda på hur risken för översvämning ser ut och följa SMHI:s väderprognoser. I MSB:s översvämningsportal visas kartor över översvämningsrisker utmed svenska vattendrag och kuster.

Din kommun kan också ha information om översvämning, exempelvis om ditt område har varit översvämmat tidigare och vilka konsekvenser det blev då. Kommunen kan också ha information om hur vattenläget ser ut och när en eventuell översvämning beräknas påverka ditt område. Ofta lägger kommunen ut sådan information på sin webbplats. Räddningstjänsten och försäkringsbolag har också information om översvämning på sina webbsidor.

MSB:s översvämningsportalVarningar på SMHI:s webbplats

Översvämningssäkra ditt hus och fastighet

Det finns olika sätt att säkra sitt hus eller fastighet mot en översvämning. För varje hus och fastighet behövs platsspecifika åtgärder vidtas så att risken och konsekvenserna minskar. Vid en översvämning kan du även behöva bygga barriärer med hjälp av sandsäckar eller pumpa ut vatten från källaren.

Krisinformation.se har samlat information från olika myndigheter om hur du som fastighetsägare kan tänka och förbereda dig innan, under och efter en översvämning.

Du kan också få tips från din kommunala räddningstjänst eller försäkringsbolag om hur du bäst skyddar ditt hus. Tänk också på att se över ditt försäkringsskydd.

Om översvämning på krisinformation.se

Se till att du har en hemberedskap

Om det blir ett långvarigt strömavbrott eller någon annan allvarlig störning i samhället måste du själv ha en hemberedskap för minst en vecka och kunna ordna med vatten, mat och värme. Du behöver också kunna kommunicera med andra och få information från media och myndigheter vid en kris. Med rätt förberedelser kan du klara en besvärlig situation bättre, oavsett vad som har hänt. Om du är förberedd bidrar du till att alla runt omkring dig, ja till och med hela landet, kommer att klara en svår påfrestning bättre.

Förbered dig för kris

Vanligaste översvämningstyperna

I Sverige förekommer översvämningar mer eller mindre regelbundet. De vanligast förekommande översvämningstyperna är:

  • Översvämningar utmed sjöar och vattendrag som inträffar under långa perioder med riklig nederbörd eller snösmältning.
  • Kustöversvämningar som beror på stigande havsnivåer vilka ofta uppstår i samband med storm eller andra väderfenomen.
  • Översvämningar till följd av extrem nederbörd (skyfall) som faller över ett mindre geografiskt område under en kort tid.

Andra orsaker till översvämningar kan exempelvis vara isproppar i vattendrag eller konstruktions-haverier, till exempel ett dammhaveri.

Senast granskad: 29 april 2022

Till toppen av sidan