Till innehåll på sidan

Bebyggelsens motståndsförmåga mot extrem dynamisk belastning : Delrapport 1: Last av luftstötvåg

Bebyggelsens motståndsförmåga mot extrem dynamisk belastning : Delrapport 1: Last av luftstötvåg

Detaljer

Bebyggelsens motståndsförmåga mot extrem dynamisk belastning : Delrapport 1: Last av luftstötvåg
Publikationsnummer
MSB449
ISBN-nummer
978-91-7383-266-3
Utgivningsår
2012
Omfång (sidor)
129 s. : tab.
Pris
0 kronor
Förord, rapport 2007Denna rapport är en första delrapport i det av Räddningsverket finansierade forskningsprojektet "Bebyggelsens motståndsförmåga med extrem dynamisk belastning" som pågår under perioden januari 2006 till december 2008. Rapporten behandlar stötvågslaster orsakade av explosioner med särskild inriktning mot vad som sker när detta inträffar i stadsmiljö. Förord, revidering 2012Denna publikation är en nyutgåva av rapporten "Bebyggelsens motståndsförmåga mot extrem dynamisk belastning. Delrapport 1 – Last av luftstötvåg", Rapport B54-232/07, utgiven av Räddningsverket 2007. I samband med en allmän uppdatering av publikationer som Räddningsverket gett ut har en översiktlig revidering gjorts under hösten 2012.Räddningsverket upphörde den 31 december 2008 och dess funktion innehas sedan 1 januari 2009 av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). En första utgåva av rapporten utgavs av Räddningsverket i november 2007 och genomgick en första, lättare revidering i december 2008. Detta är den andra revideringen och ges ut i MSB:s regi – i rapporten hänvisas dock fortfarande till Räddningsverket. Utförda revideringar utgörs av att smärre felaktigheter rättats till. Vidare har projektsammanfattning, tidigare införd i Delrapport 3, inarbetats i denna publikation. I övrigt är sakinnehållet detsamma som i underliggande rapport och fokus har legat på att rätta till samt snygga upp valda delar av innehållet.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan