Den här tekniska rapporten är en bilaga till utvärderingsrapporten Skogsbrandbevakande flyg - En beskrivning och värdering av verksamheten. Syftet med utvärderingen är att beskriva och värdera ve...