Till innehåll på sidan

Centre for Critical Infrastructure Protection Research (CenCIP) 2015-2020

Centre for Critical Infrastructure Protection Research (CenCIP) 2015-2020

Detaljer

Centre for Critical Infrastructure Protection Research (CenCIP) 2015-2020
Publikationsnummer
MSB1806
ISBN-nummer
978-91-7927-172-5
Utgivningsår
2021
Omfång (sidor)
17 s.
Pris
0 kronor
Att arbeta för att undvika avbrott samt öka resiliensen och motståndskraften i viktiga samhällsfunktioner är av yttersta vikt. Under de senaste fem åren, 2015-2020, har forskning som syftar till att öka kunskapsläget inom området bedrivits inom CenCIP (Centre for Critical Infrastructure Protection research) vid Lunds universitet. Etableringen av centrumbildningen har finansierat av MSB. Rapporten har fokus på de resultat som CenCIP som forskningscentrum har åstadkommit och värdet för samhället. Detta redovisas genom tre kapitel, ett för respektive forskningsområde. Vidare behandlar ett kapitel forskning av mer övergripande karaktär samt övrig relevant verksamhet. Eftersom det totala antalet publikationer inom ramen för CenCIP är stort väljer vi att redogöra för resultaten på ett översiktligt sätt. Samtliga forskningspublikationer redovisas sedan separat i en bilaga för att möjliggöra identifiering av vidare intressant läsning.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 17 augusti 2021

Till toppen av sidan