Till innehåll på sidan

Opinioner 2011 : allmänhetens syn på samhällsskydd, beredskap, säkerhetspolitik och försvar

Opinioner 2011 : allmänhetens syn på samhällsskydd, beredskap, säkerhetspolitik och försvar

Detaljer

Opinioner 2011 : allmänhetens syn på samhällsskydd, beredskap, säkerhetspolitik och försvar
Publikationsnummer
MSB391
ISBN-nummer
978-91-7383-225-0
Utgivningsår
2012
Omfång (sidor)
101 s. : diagr.
Pris
0 kronor
MSB:s undersökning Opinioner 2011 visar att organiserad
internationell brottslighet, användandet av jordens naturresurser och de
globala klimatförändringarna är de tre händelser som oroar mest avseende
Sveriges situation om fem år. Två av tre är mycket eller ganska oroade för
dessa förhållanden. Opinioner är en undersökning med lång historik.
Frågeställningarna har rört allmänhetens uppfattningar i frågor som har
betydelse för försvar och säkerhetspolitik. Vissa av de frågor som ställs har
varit i stort sett likalydande sedan 1950-talet. Nya frågor som rör samhällsskydd
och beredskap i ett vidare perspektiv har dock tillkommit under senare år. Idag
är till exempel inställningen till samhällets roll vid terroristattentat,
naturkatastrofer eller andra allvarliga störningar några frågor som berörs i
undersökningen. Undersökningen har genomförts i MSB:s regi två gånger, 2009 och
i december 2011.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan