Till innehåll på sidan

Institutionalising gender equality in disaster risk reduction: DRR challenges and impacts on women and men, girls and boys in the context of a changing climate

Institutionalising gender equality in disaster risk reduction: DRR challenges and impacts on women and men, girls and boys in the context of a changing climate

Detaljer

Institutionalising gender equality in disaster risk reduction: DRR challenges and impacts on women and men, girls and boys in the context of a changing climate
Publikationsnummer
MSB627
ISBN-nummer
978-91-7383-399-8
Utgivningsår
2013
Omfång (sidor)
110 s. : tab.
Pris
0 kronor
MSB har god erfarenhet av att ta hänsyn till genus och miljö i sitt humanitära arbete. Katastrofriskreducering och klimatanpassning innebär dock nya utmaningar och möjligheter som sätter fokus på behovet att inkludera ytterligare sociala komponenter som redan praktiseras mer i konventionellt internationellt utvecklingsarbete. MSB gav i uppdrag åt Stockholm Environment Institute (SEI) att utveckla hur kvinnor och män, flickor och pojkar påverkas olika av i) påverkan av klimatförändringar, ii) klimatanpassningsåtgärder, och iii) katastrofriskreducering. Den här rapporten innehåller: 1. Klargörandet av relationen mellan klimatanpassning och katastrofriskreducering och hur genus aspekter relaterar till dessa aktiviteter. Var finns beröringspunkterna eller eventuella svagheter i hur man hanterar frågan på ett övergripande sätt? Finns det olika intressen? Om så är fallet, vad har det för konsekvenser för MSBs uppdrag? 2. En sammanfattning av klimatanpassingsåtgärder sett ur ett genus perspektiv och om hur dessa relaterar till MSB’s uppdrag. 3. En aktörs- och kapacitetsanalys med en översikt av de främsta aktörerna som är involverade i arbetet med klimatanpassning, katastrofriskreducering och genus, på lokal, regional och internationell nivå, med relevans för MSB. 4. En analys av MSBs roll som aktör och förslag på aktiviteter i ljuset av insikterna från tidigare frågor.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan