Till innehåll på sidan

Civilt försvar

Nedan finns lagar och förordningar inom lagstiftningsområdet civilt försvar, samt MSB:s föreskrifter inom området.

Civilt försvar är den verksamhet som upprätthåller samhällets grundläggande funktioner och som utförs av både offentliga och privata aktörer. Enligt den så kallade ansvarsprincipen ska den aktör som ansvarar för en verksamhet under normala förhållanden också göra det vid höjd beredskap. Samhällets ordinarie förmågor utgör därmed grunden för det civila försvaret.

MSB:s föreskrifter inom området handlar bland annat om hur skyddsrum ska byggas, utrustas och underhållas, samt om utbildning och övning med civilplikt. Läs även om lagar, förordningar inom lagstiftningsområdena krisberedskap och informationssäkerhet och skydd mot olyckor 

Det militära försvaret ansvarar Försvarsmakten för.

Lagar

Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap

Lag (2006:545) om skyddsrum

Lag (1994:1809) om totalförsvarsplikt

Lag (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap

Lag (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.

Förordningar

Förordning (2017:870) om länsstyrelsernas krisberedskap och uppgifter vid höjd beredskap

Förordning (2006:638) om skyddsrum

Förordning (1995:238) om totalförsvarsplikt

Förordning (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga

Förordning (1995:241) om disciplinansvar inom totalförsvaret

Förordning (1995:649) om ledighet och fritid för totalförsvarspliktiga under tjänstgöring

Förordning (1994:523) om förmåner till frivilliga

Förordning (1994:522) om förmåner till instruktörer inom frivillig försvarsutbildning

Förordning (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet

Totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12)

MSB:s föreskrifter och allmänna råd


Senast granskad: 18 september 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan