Till innehåll på sidan
Status: Gällande

MSBFS 2023:4 föreskrifter om vilka samhällsviktiga verksamheter som omfattas av lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar

MSBFS 2023:4 föreskrifter om vilka samhällsviktiga verksamheter som omfattas av lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar

Detaljer

Status

Gällande från och med 2023-12-01

Författningsnummer

MSBFS 2023:4

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Civilt försvar

Senast granskad: 1 december 2023

Till toppen av sidan