Till innehåll på sidan

Molntjänster inom ICS

Molntjänster inom ICS

Detaljer

Molntjänster inom ICS
Publikationsnummer
MSB1339–januari2019
ISBN-nummer
Utgivningsår
2019
Omfång (sidor)
2 bl.
Pris
0 kronor
Allt fler leverantörer av industriella informations- och styrsystem (ICS) erbjuder molntjänster med olika innehåll och servicenivå. Ett vanligt sätt att använda molntjänster är att lägga de administrativa delarna med statistik, rapportgenerering och historisk data i molnet. Det finns även mer långtgående lösningar där i stort sett allt utom den processintegrerade hårdvaran läggs i molnet. Den snabba utvecklingen och stora variationen mellan olika molntjänster gör att det kan vara svårt för systemägarna att få en överblick över de specifika utmaningar som användning av molntjänster inom industriella informations- och styrsystem medför. Detta faktablad är baserat på en större studie som finns att läsa på www.msb.se/ics. Syftet med faktabladet är att stärka systemägares kunskapsnivå om säkerhetsaspekter relaterade till molnlösningar för industriella informations- och styrsystem. Faktabladet beskriver ett urval av typiska molntjänster, men utgör inte en fullständig genomlysning av området.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan