Till innehåll på sidan

Minskad arbetsbelastning inom räddningstjänsten : studie

Minskad arbetsbelastning inom räddningstjänsten : studie

Detaljer

Minskad arbetsbelastning inom räddningstjänsten : studie
Publikationsnummer
MSB1227
ISBN-nummer
978-91-7383-847-4
Utgivningsår
2023
Omfång (sidor)
80 s.
Pris
0 kronor
Syftet med studien är undersöka vilka arbetsmoment som upplevs som tunga inom den operativa räddningstjänsten och om arbetsbelastningen för dessa arbetsmoment kan minskas genom användning av mer ergonomiskt utformad utrustning. Med utrustning menas i denna studie de verktyg, hjälpmedel och den skyddsutrustning som räddningstjänstpersonal använder vid utförandet av arbetsmomenten. Syftet med studien har också varit att undersöka attityden till att använda lättare och mer ergonomiskt anpassad utrustning. Studien har undersökt vilka arbetsmoment som upplevs som tunga inom den operativa räddningstjänsten samt möjligheten att minska arbetsbelastningen genom att använda mer ergonomiskt utformad utrustning. Studien har också undersökt varför mer ergonomiskt utformad utrustning inte införskaffas. Resultaten kan användas som utgångspunkt för att utveckla och beställa ergonomiskt utformad utrustning.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 2 september 2019

Till toppen av sidan