Till innehåll på sidan

Årsuppföljning LBE 2021: uppföljning av kommunernas tillståndsprövning och tillsyn

Årsuppföljning LBE 2021: uppföljning av kommunernas tillståndsprövning och tillsyn

Detaljer

Årsuppföljning LBE 2021: uppföljning av kommunernas tillståndsprövning och tillsyn
Publikationsnummer
MSB2123
ISBN-nummer
978-91-7927-331-6
Utgivningsår
2022
Omfång (sidor)
22 s. : tab.
Pris
0 kronor
MSB följer årligen upp hur kommunerna uppfyller sina uppgifter enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor, LBE. Till MSB:s uppföljning för året 2021 har 279 av landets 290 kommuner bidragit med underlag. De flesta kommunerna har upprättat en plan för genomförandet av sin LBE-tillsyn. I vissa fall genomförs tillsynen samordnat med LSO-tillsynen. En del kommuner genomför platsbesök hos verksamhetsutövarna i samband med prövningen av nya tillstånd och anser att detta är tillräckligt. Några kommuner har svarat att man p.g.a. resursbrist inte genomför någon LBE-tillsyn. Antalet genomförda tillsyner inom LBE-området under 2021 ligger fortfarande på en klart lägre nivå än tiden före pandemin och beror på de restriktioner som varit. Den vanligaste bristen som kommunerna finner vid såväl tillståndsprövning som tillsyn är att utredningen om risker inte är tillfredställande. Detta gäller både hantering av brandfarliga och explosiva varor.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 29 december 2022

Till toppen av sidan