Till innehåll på sidan

Kvalitetssäkring av provanalys inom FBD

Kvalitetssäkring av provanalys inom FBD

Detaljer

Kvalitetssäkring av provanalys inom FBD
Publikationsnummer
MSB283
ISBN-nummer
978-91-7383-151-2
Utgivningsår
2011
Omfång (sidor)
30 s.
Pris
0 kronor
Forum för beredskapsdiagnostik (FBD)
är ett samarbete mellan fyra svenska myndigheter,
Livsmedelsverket, Statens veterinärmedicinska
anstalt (SVA), Smittskyddsinstitutet (SMI) och
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI). Ett av
FBDs huvudmål är harmonisering av metoder och
utrustning mellan de deltagande myndigheterna i
syfte att öka beredskapen i Sverige inför en
eventuell B-händelse, dvs. där sjukdomsalstrande
mikroorganismer utgör en fara.
FBD kan ha en roll att vid behov
samordna laborativ kapacitetsförstärkning mellan de
ingående myndigheterna och styra prover så att de
hamnar på rätt laboratorium. FBD kan även ha en roll
vid analys av specialprover där det är mer oklart
vem som har bästa förmågan analysera proverna. I
detta sammanhang kan det bli aktuellt att skicka
prover för analys mellan myndigheterna. En
förutsättning för att detta ska vara meningsfullt är
att säkerställa att analysresultat är jämförbara
mellan de olika myndigheterna som ingår i nätverket.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan