Till innehåll på sidan

3. Förbered för att teckna avtal : vägledning

3. Förbered för att teckna avtal : vägledning

Detaljer

3. Förbered för att teckna avtal : vägledning
Publikationsnummer
MSB1910
ISBN-nummer
Utgivningsår
2022
Omfång (sidor)
12 s.
Pris
0 kronor
Detta är tredje kapitlet i MSB:s vägledning om hur offentliga aktörer kan samverka med frivilliga. Vägledningens kapitel redogör för olika steg på vägen i samverkan för bättre beredskap. I det här kapitlet redogör vi för regelverken och för frågor du behöver beakta när du förbereder och tecknar juridiska överenskommelser med frivilliga personer eller frivilligorganisationer. Förtydligande angående ersättning till frivilliga som redogörs för på sid 9: Ersättning/dagpenning kan betalas ut av den offentliga aktören som man tjänstgör hos eller av Försäkringskassan. För kortare utbildningar, tre dagar eller kortare, är det den offentliga aktören som man tjänstgör hos som betalar ut ersättningen/dagpenningen. För längre utbildning, längre än tre dagar, är det i vissa fall Försäkringskassan som betalar ut dagpenning (2004:823). Just nu pågår ett arbete att se över hur ersättningar ska betalas ut. Fram till dess att utredningen är klar ska ersättning enligt förordningens bestämmelser betalas ut av den offentliga aktören som man tjänstgör hos eller av den frivillig försvarsorganisation man hör till om tjänstgöringen sker i dennes regi. Detta gäller oavsett antal dagar.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 12 januari 2022

Till toppen av sidan