Till innehåll på sidan

Arbetssätt, checklistor och mallar

Här finns leveranser som beskriver hur konkret arbete bör gå till, exempelvis i form av strukturer och processer för specifika situationer. Det kan exempelvis vara förslag på konkreta aktiviteter som beskriver hur en samhällsstörning kan hanteras.

Checklistor och mallar är avgränsade beskrivningar och stöd som fokuserar på detaljerade arbetsmoment som kopplar till arbetssätten i ramverket. Syftet är att kunna ge ett tydligare operativt stöd när vi tillsammans hanterar samhällsstörningar.

Vidareutvecklingen fortsätter - hjälp oss!

Öppen remiss 12 juni till den 6 september 2024

Arbetet med att vidareutveckla Ramverket Gemensamma grunder är nu inne på sista året. Vår inriktning är att vara inkluderande och släppa produkter löpande. Nu är det dags för alla användare av Gemensamma grunder att tycka till om utkasten på nya leveranser.

De leveranser som är på öppen remiss denna gång finns listade i dokumentet om hur du lämnar synpunkter samt har en orange ruta i inledningen. Använd kommentarsmallen i länken nedan för att lämna dina synpunkter.

Läs om hur du kan lämna synpunkter

Kommentarsmall för att lämna synpunkter

Välkommen att delta på lunchseminarium om ramverket den 22/8 och den 29/8.

Anmäl dig här

Läs mer om vidareutvecklingen av gemensamma grunder

Senast granskad: 12 juni 2024

Till toppen av sidan