Till innehåll på sidan

Vägledning för lokal ISF : att åstadkomma inriktning och samordning vid samhällsstörningar utifrån det lokala geografiska områdesansvaret

Vägledning för lokal ISF : att åstadkomma inriktning och samordning vid samhällsstörningar utifrån det lokala geografiska områdesansvaret

Detaljer

Vägledning för lokal ISF : att åstadkomma inriktning och samordning vid samhällsstörningar utifrån det lokala geografiska områdesansvaret
Publikationsnummer
MSB1378
ISBN-nummer
978-91-7383-939-6
Utgivningsår
2019
Omfång (sidor)
39 s. : ill.
Pris
0 kronor
Kommunerna och staten har i Överenskommelse om kommunernas krisberedskap1 kommit överens om att kommunerna ska kunna driva en inriktnings- och samordningsfunktion (ISF) på lokal nivå vid fredstida kriser. Vägledning för lokal ISF ska underlätta för kommuner att verka för samordning utifrån deras geografiska områdesansvar. ISF som aktörsgemensam form är i nuläget avsedd att även kunna användas vid höjd beredskap. Vägledningen tar inte upp hur kommunen kan inrikta och samordna sin egen verksamhet. Däremot uppmärksammar den relationen mellan det geografiska områdesansvaret och den egna verksamheten. Vägledningen riktar sig dels till beredskapssamordnare eller motsvarande i kommuner som ska etablera ISF som arbetsform, dels till dem som kan få till uppgift att delta i en ISF eller ISF-stöd på lokal nivå. Den riktar sig också till länsstyrelserna för att de ska kunna stödja kommunerna. Vägledningen riktar sig främst till personer som har kunskap om det svenska krisberedskapssystemet och som redan är bekanta med Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. Den kan även användas som fördjupning för den som vill veta mer om ISF och som tagit del av annat material kopplat till vägledningens innehåll.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 3 april 2020

Till toppen av sidan