Till innehåll på sidan

Anslag 2:4 Krisberedskap – uppföljning 2020 : Redovisning av uppdrag i MSB:s regleringsbrev för 2021

Anslag 2:4 Krisberedskap – uppföljning 2020 : Redovisning av uppdrag i MSB:s regleringsbrev för 2021

Detaljer

Anslag 2:4 Krisberedskap – uppföljning 2020 : Redovisning av uppdrag i MSB:s regleringsbrev för 2021
Publikationsnummer
MSB1756
ISBN-nummer
978-91-7927-140-4
Utgivningsår
2021
Omfång (sidor)
40 s. : tab.
Pris
0 kronor
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) finansierar verksamhet hos myndigheter, kommuner, regioner, frivilliga försvarsorganisationer och forskningsutförare genom anslag 2:4 Krisberedskap. Syftet med finansieringen är att stärka samhällets samlade krisberedskap. Denna rapport omfattar exempel på åtgärder som vidtagits under 2020 och en samlad bedömning av åtgärdernas resultat. Under 2020 fördelades 1 276 547 tkr från anslag 2:4 Krisberedskap. Medlen har finansierat riktade insatser såsom utbildning av frivilliga, utvecklingsprojekt som har stärkt förmågan inom bland annat dricksvattenförsörjning och säkra kommunikationer, förstärkningsmateriel, bidrag till ledningsplatser och skyddsrum samt forskning om exempelvis klimattjänster och osäkerhet i beslutsfattande om klimatanpassning. MSB:s samlade bedömning är att även om pandemin begränsat möjligheten att bedriva verksamhet finansierad av anslag 2:4 Krisberedskap har det arbete som genomförts bidragit till en stärkt förmåga inom krisberedskap och civilt försvar.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 28 april 2021

Till toppen av sidan