Till innehåll på sidan

Brandsäkerhet i trapphus

Här kan du läsa om vad som gäller kring förvaring av barnvagnar, permobiler, rullatorer, julgranar och annat i trapphus. Här finns även ett anslag att skriva ut för att sätta upp i ett trapphus.

Har du specifika frågor kopplat till ditt trapphuset rekommenderar vi dig att i första hand ta kontakt med din lokala räddningstjänst. Vi på MSB kan endast ge generell rådgivning inom detta område.

Det är viktigt att hålla trapphus och andra utrymmen som är avsedda för utrymning rena från sådant som är brännbart eller hindrar framkomligheten.

Ställ inget brännbart i trapphuset

En brand som fått fäste kan utvecklas mycket snabbt med stor värme- och rökutveckling som följd. Även vid en mindre brand kan ett trapphus vara fyllt med tjock, giftig rök redan efter några minuter. Skulle utrymning av huset behöva ske är det viktigt att trapphuset kan användas på ett säkert och framkomligt sätt. Brännbart material som barnvagnar, tidningsbuntar och byggmaterial får därför inte förvaras i trapphus, oavsett hur det placeras.

Håll fritt från förvaring

Det bästa är om trapphuset kan hållas fritt från all förvaring. Om praktiska förvaringsalternativ inte kan uppbringas kan sådant som innehåller väldigt lite brännbart material få finnas i trapphuset, under förutsättning att det inte hindrar eller försvårar en utrymning. Exempel på sådant är rullatorer, barnvagnschassier och postboxar. Det viktiga är att vägen ut inte hindras.

Trapphuset är också räddningstjänstens väg in vid brand. Även ambulanspersonal med bår måste kunna komma fram snabbt.

Observera att fastighetsägare ibland har egna regler kring förvaringen, exempelvis för att underlätta städning. Vid tveksamma fall är det räddningstjänsten som bedömer vad som är acceptabelt.

Trapphusanslag om brandskydd

Det finns även ett trapphusanslag med tips på hur du kan skydda dig och dina grannar från brand. Du kan ladda ned och skriva ut anslaget och sätta upp det i ditt trapphus.

Ladda ner och skriv ut anslaget Skydda dig och dina grannar mot brand

Frågor och svar om brandskydd i trapphus

 • Får man ha en julgran i ett trapphus?

  Det är olämpligt att ha en julgran och brännbara dekorationer i ett trapphus. Trapphuset utgör en utrymningsväg för de boende i byggnaden.

  Den kan förhindra utrymning. Om den börja brinna kan den, beroende på förutsättningar, fylla trapphuset med rök och hindra utrymning.

  Du kan alltid kontakta den kommunala räddningstjänsten, de har eller kan skaffa sig den detaljkännedom som behövs för att kunna svara.

  Fastighetsägaren (t.ex. styrelsen i en bostadsrättsförening) har rätt att sätta de regler som de anser vara rimliga för att uppnå ett skäligt brandskydd i verksamheten.

 • Får vi ha vår barnvagn i trapphuset?

  En barnvagn med insatsen, där barnet sitter eller ligger, kan betraktas som brännbart material och ska alltså inte förvaras i trapphus.

  En barnvagn där man har lyft bort insatsen så att bara metallställning och hjul är kvar är inte så brandfarlig och utgör inget större problem att ställa i ett trapphus, förutsatt att den inte står i vägen. 

 • Får trapphus användas till förvaring?

  Det bästa är om trapphuset kan hållas fritt från all förvaring. Det är viktigt att hålla trapphus rent från sådant som är brännbart eller hindrar framkomligheten vid en utrymning.

  Brännbart material som barnvagnar, tidningsbuntar och byggmaterial får därför inte förvaras i trapphus, oavsett hur det placeras.

  Det finns flera enkla saker som kan göras för att skydda dig och dina grannar mot brand. Att hålla trapphuset rent från sådant som är brännbart eller hindrar framkomligheten är några av dem.

  En brand som fått fäste kan utvecklas mycket snabbt  med stor värme- och rökutveckling som följd. Även vid en mindre brand kan ett trapphus fyllas med tjock, giftig rök redan efter några minuter. Skulle utrymning av huset behöva ske, blir de boende då hänvisade till fönster och balkonger.

  Trapphuset är ju också räddningstjänstens väg in vid brand och även ambulanspersonal med bår måste kunna komma fram snabbt.

 • Får jag inte ens ha en blomma eller dörrmatta utanför min dörr i trapphuset?

  En mindre mängd brännbara föremål utgör vanligen inga problem ur brandsynpunkt, till exempel små dörrmattor och kransar på dörrar.

  Fönster i trapphus i flerbostadshus är i många fall även så kallad brandgasventilation, som räddningstjänsten kan använda vid en räddningsinsats för att ventilera ut rök från trapphuset. Sådana fönster behöver kunna användas av räddningstjänsten vid en räddningsinsats och behöver därför vara åtkomliga. Enstaka blommor på till exempel fönsterbänkar utgör dock vanligen inget problem.

 • Vem ska jag kontakta om det inte blir undanplockat i trapphuset?

  Har du specifika frågor kopplat trapphuset rekommenderar vi dig att i första hand ta kontakt med fastighetsägaren och har du mer frågor efter det kontakat du din lokala räddningstjänst. MSB ger generell information.

Senast granskad: 2 april 2024

Till toppen av sidan