Till innehåll på sidan

Miniguide til det norsk-svenske ISI-prosjektet : et grenseoverskridende utviklingsarbeid

Miniguide til det norsk-svenske ISI-prosjektet : et grenseoverskridende utviklingsarbeid

Detaljer

Publikationsnummer
MSB654
ISBN-nummer
Utgivningsår
2014
Omfång (sidor)
8 bl. : ill.
Pris
0 kronor
Det norsk-svenska ISI-projektet (Inter System Interface) är ett utvecklingsarbete mellan Norge och Sverige. Syftet är att underlätta gränsöverskridande ledning och samverkan genom att skapa möjligheter för aktörer i båda länderna att använda sin egen utrustning i Nødnett och Rakel. Projektet pågår 2013-2016 och involverar norska och svenska representanter från ambulanssjukvården, räddningstjänsten, polisen och SOS Alarm. Huvudmän är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i Sverige och Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) i Norge.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan