Till innehåll på sidan

Skador bland äldre i Sverige

Skador bland äldre i Sverige

Detaljer

Skador bland äldre i Sverige
Publikationsnummer
MSB0067
ISBN-nummer
978-91-7383-030-0
Utgivningsår
2009
Omfång (sidor)
83 s. : ill.
Pris
0 kronor
Äldre personer (65 år och äldre) är överrepresenterade i
olycks- och skadestatistiken. Äldres fallolyckor leder till exempel till fler
dödsfall, större antal inläggningar på sjukhus och fler besök på
akutmottagningarna än någon annan typ av olyckor. Denna skrift behandlar äldres
skador (olyckor, självtillfogade skador inklusive suicid och våld) i Sverige ur
ett statistiskt perspektiv. Den redovisar vilka typer av skador som drabbar
äldre personer, utveckling över tid, skadornas omfattning, var de inträffar,
skillnader mellan könen och olika åldrar samt något om de produkter som är
inblandade i själva skadehändelsen.

0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan