Till innehåll på sidan

Styrning och uppföljning

MSB styrs genom en myndighetsinstruktion och årliga regleringsbrev. Varje år lämnas ett budgetunderlag till regeringen för de kommande tre åren. Dessutom redovisar vi vårt arbete för föregående år i en årsredovisning.

Instruktion och regleringsbrev

Regeringen styr MSB genom en myndighetsinstruktion och med årliga regleringsbrev. I instruktionen anges MSB:s ansvarsområden och uppgifter. I regleringsbrevet anges mål och återrapporteringskrav samt tilldelade resurser för myndighetens förvaltning och verksamhet.

MSB:s instruktion på Riksdagens webbplatsMSB:s regleringsbrev på Ekonomistyrningsverkets webbplats

Budgetunderlag

Senast den 1 mars varje år ska MSB lämna ett budgetunderlag till regeringen. Budgetunderlaget innehåller myndighetens förslag till finansiering av verksamheten de tre närmast följande budgetåren.

Dessa underlag använder sedan regeringen när statens budget ska räknas fram. Mot slutet av året fastställer regeringen så anslagen till myndigheterna i regleringsbrev.

Budgetunderlag 2025-2027

Årsredovisning

Varje vår redovisas MSB:s arbete under det föregående året i en årsredovisning,

Årsredovisning 2023

Årsredovisning 2022

Samlade årsredovisningar

Senast granskad: 8 april 2024

Till toppen av sidan