Till innehåll på sidan

Framtidsstudie år 2030 : med fokus på kommunal räddningstjänstorganisation, studie

Framtidsstudie år 2030 : med fokus på kommunal räddningstjänstorganisation, studie

Detaljer

Framtidsstudie år 2030 : med fokus på kommunal räddningstjänstorganisation, studie
Publikationsnummer
MSB1062–december2016
ISBN-nummer
978-91-7383-712-5
Utgivningsår
2016
Omfång (sidor)
135 s. : tab.
Pris
0 kronor
Kairos Future har på uppdrag MSB genomfört en studie angående framtidens kommunala räddningstjänstorganisation fram till år 2030. Här finner du slutrapporten från studien. Det finns även en kortversion. Frågeställningarna som studien har utgått ifrån handlar om omvärlden, krisberedskapsområdet och räddningstjänstorganisationerna, och är följande: 1. Vilka är de mest karaktäristiska utmaningarna inom krisberedskapsområdet i framtiden? Drivkrafter, samhällstrender och branschtrender? 2. Vilka aktörer kommer att bli nyckelaktörer och varför? 3. Vad innebär punkt 1 för konsekvenser för räddningstjänsten? Hur kommer räddningstjänstens roll se ut? 4. Vilka är de största utmaningarna för kommunal räddningstjänst? 5. Vilka är framgångsfaktorerna för den kommunala räddningstjänsten i framtiden? 6. Vilken förmåga behöver räddningstjänsten ha (med hänsyn taget till de lokala förhållandena)? 7. Vilka krav och förväntningar ställer svaren i punkt 3-6 på framtida kompetensbehov och kompetensutveckling för svensk räddningstjänst? 8. Vilka är framgångsfaktorerna för att utveckla förmågan inom räddningstjänstområdet hos aktörerna? Med ”räddningstjänst” avses den organisation som idag finns i kommunerna för att hantera uppdraget enligt LSO.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan