Till innehåll på sidan

Nationell samverkansgrupp för oljeskadeskydd (NSO)

Ansvaret för oljeskadeskydd är fördelat på många aktörer. Nationell samverkansgrupp för oljeskadeskydd (NSO) bedriver samverkan i alla skeden före, under och efter en fartygsolycka med oljeutsläpp till sjöss. Gruppen har sedan mitten av 1980-talet bedrivit strategisk samverkan mellan ansvariga myndigheter och kustkommuner.

Senast granskad: 1 november 2021

Till toppen av sidan