Till innehåll på sidan

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar : sammanfattning

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar : sammanfattning

Detaljer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar : sammanfattning
Publikationsnummer
MSB780
ISBN-nummer
978-91-7383-684-5
Utgivningsår
2016
Omfång (sidor)
18 s. : ill.
Pris
0 kronor
Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar ska bidra till en ökad förmåga att hantera samhällsstörningar i Sverige. Syftet är att ge vägledning till aktörer för att underlätta aktörsgemensam inriktning och samordning. Aktörer ska lättare kunna agera tillsammans på ett strukturerat och likartat sätt och effektivare utnyttja samhällets resurser. Gemensamma grunder består av förhållningssätt – sätt att tänka – och arbetssätt – sätt att göra. De beskriver de förberedelser som krävs för att kunna agera effektivt inom det egna ansvarsområdet och samordnat med andra aktörer, till exempel för att –– etablera kontakter med andra aktörer –– åstadkomma inriktning och samordning med andra aktörer –– dela information –– skapa lägesbilder –– utbilda, öva och lära. För att förstå förhållningssätten och arbetssätten behövs grundläggande kunskap om vissa utgångspunkter: hur vissa centrala termer ska användas och om den svenska modellen för att hantera samhällsstörningar med principer och regelverk. Gemensamma grunder är resultatet av ett brett samarbete mellan aktörer inom ramen för Projekt Ledning och samverkan, LoS (2012-2014). De ges ut av MSB. Varje aktör ansvarar för att implementera de gemensamma grunderna i sin egen organisation. MSB kommer dock att erbjuda stöd. Det stödet kan till exempel bestå i att erbjuda utbildningar, utbildningsmaterial och övningar som utgår ifrån kunskapsmålen.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 3 april 2020

Till toppen av sidan