Till innehåll på sidan

Kommunernas kostnader för att förebygga översvämningar - En skattning för 2012

Kommunernas kostnader för att förebygga översvämningar - En skattning för 2012

Detaljer

Kommunernas kostnader för att förebygga översvämningar - En skattning för 2012
Publikationsnummer
MSB801
ISBN-nummer
978-91-7383-529-9
Utgivningsår
2014
Omfång (sidor)
42 s.
Pris
0 kronor
Denna rapport innehåller beräkningar av kostnaden för att
förebygga översvämningar. Det är en del i en serie av rapporter
där samhällets kostnader för säkerhetsarbete inom olika områden
beräknas. I det här fallet handlar det dock inte om någon
heltäckande samhällsekonomisk beräkning som omfattar alla
berörda aktörer. I huvudsak omfattar rapporten en skattning utav
kommunernas kostnader för att förebygga översvämningar, baserat
på stickprov av sex kommuner som tillhör skilda kategorier med
avseende på översvämningsrisk. Utifrån uppgifter från dessa
kommuner har kostnaderna på riksnivå skattats, vilket innebär
att resultat är behäftat med osäkerhet eftersom det förstås
finns stor variation mellan kommuner inom respektive
riskkategori. Resultatet kan ändå ses som en indikation på vilka
kostnader kommunerna har i detta avseende. Rapporten innehåller
också kostnader som bärs av vissa myndigheter; länsstyrelserna,
MSB och delar av Trafikverket.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan