Till innehåll på sidan

Brandsläckare i hemmet

Släckutrustning är viktigt att ha i bostaden för att tidigt kunna släcka mindre bränder. Vi rekommenderar att du har en pulversläckare med 6 kg pulver och brandfilt, då kan du släcka de flesta typer av mindre bränder som kan uppstå i ett rum.

Med en 6 kg pulversläckare har personer som inte har vana att släcka bränder goda förutsättningar att släcka en brand som kan uppstå i en bostad.

Pulversläckaren släcker branden snabbare och säkrare än en skumsläckare och har en effektiv släckkapacitet i förhållande till sin vikt och storlek. Med pulver kan du även släcka bränder i elektrisk utrustning.

Har du en stor bostad eller bostad i flera plan kan det vara bra att ha flera släckare. Släckare ska vara lättillgängliga. Placera släckaren med användarinstruktionen utåt, synlig och läsbar.

Pulversläckare ska uppfylla och vara märkt med den europeiska standarden SS-EN 3-7. Det finns olika så kallade effektivitetsklasser enligt standarden och en 6 kg pulversläckare bör minst vara av effektivitetsklassen 43A 233B C. Ju högre siffror desto högre effektivitet.

När det gäller färgen på släckare så säger standarden att den ska vara röd, men för hemmabruk så kan du välja en släckare som är designad och i annan färg, men vi rekommenderar att den i övrigt uppfyller minst effektivitetsklass 43A 233B C.

Kontroll av pulversläckare

 • Tryckmätaren ska stå på grönt
 • Slangen ska vara hel
 • Plomberingen ska sitta kvar
 • Läs bruksanvisningen

Man kan bara använda en pulversläckare en gång. Sedan måste den lämnas in för översyn och påfyllning, även om man bara använt lite.

Så använder du en brandsläckare

 1. Dra ur säkringen.
 2. Lossa slangen.
 3. Rikta munstycket mot det som brinner.
 4. Sikta innan du trycker in handtaget.
 5. Sikta långt ner, inte mot toppen av lågorna.
 6. Gå nära branden och huka dig ner.
 7. Tryck in handtaget.
 8. Rör dig runt branden så att du kommer åt ordentligt.

Dinsäkerhet.se har stängt

Om du ville komma till en sida på dinsäkerhet.se, så är den webbplatsen numera stängd. Det mesta materialet är överflyttat hit till Råd till privatpersoner på msb.se.

Varför vi stängt dinsäkerhet.se 

Senast granskad: 1 november 2021

Till toppen av sidan