Till innehåll på sidan

Insatsplanering - Åttastegsmodellen

Insatsplanering - Åttastegsmodellen

Detaljer

Publikationsnummer
MSB931
ISBN-nummer
978-91-7383-611-1
Utgivningsår
2015
Omfång (sidor)
26 s.
Pris
0 :-
I det här dokumentet beskriver vi en processmodell som ska
fungera somett metodstöd för dig som förbereder och genomför
insatsplanering (del 1).Vi har också samlat ett antal
praktiska råd för dig som ansvarar för attgenomföra och
sammanhålla insatsplaneringen (del 2).
Modellen är i första hand utformad för att användas när
risker ochinsatsförmågor ska värderas och preciseras. Tanken
är att modellen skatjäna som underlag för exempelvis
insatskort, utbildning och övningar.Modellen är inte tänkt
att ge förslag på ändringar av organisatorisktfastslagna
rutiner, som exempelvis ledningsstrukturer,
krisledningsplaneringoch liknande. Det kan dock hända att
insatsplaneringen visar att detfinns behov av att uppdatera
befintliga larmplaner.
Den beskrivna planeringsmodellen är flexibel och kan anpassas
till fleraolika objekt och situationer. Modellens processteg
kan också minimeraseller tas bort i tillämpliga delar för
att snabba upp processen.
Modellen består av en blandning av åtgärder hämtade från
olika källor,men bygger ibland annat på ett koncept som
utvecklats och använts iStorbritannien1 i flera år.
Ytterligare andra delar har hämtats från studier,
forskningsrapporter och litteratur inom området.
Processtegen har anpassats till svenska förhållanden i
samverkan medrepresentanter för kommunal räddningstjänst,
länsstyrelsen och industri.Modellen har testats i skarp
planering vid räddningstjänsten i Skellefteå,samt provats
vid Räddningstjänsten Östra Götaland.
Tanken med detta dokument är att både text och innehåll ska
vara levande.När nya erfarenheter kommer in kring
planeringsprocessen kommer innehålletefterhand att
uppdateras. Alla versionsuppdateringar av dokumentetkommer
att finnas på MSB:s webbplats.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan