Till innehåll på sidan

Övergripande inriktning för samhällsskydd och beredskap

Övergripande inriktning för samhällsskydd och beredskap

Detaljer

Publikationsnummer
MSB708–Juni2014
ISBN-nummer
978-91-7383-456-8
Utgivningsår
2014
Omfång (sidor)
20 s.
Pris
0 kronor
Syftet med inriktningen är att den ska vara ett stöd för alla aktörer som har uppgifter i arbetet med samhällsskydd och beredskap, t.ex. offentliga aktörer, aktörer inom det privata näringslivet och det civila samhällets aktörer. Inriktningen omfattar hela hotskalan – olyckor, kriser och krig – och alla nivåer i samhället – lokalt, regionalt och nationellt. Inriktningen ska ge en gemensam karta för aktörerna och skapa en grund för gemensam riktning i arbetet. Den ska underlätta kommunikation och samverkan mellan olika verksamheter och tydliggöra behov av åtgärder och prioriteringar, så att aktörerna kan kraftsamla.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan