Till innehåll på sidan

Nationell handlingsplan för samhällets informationssäkerhet : slutrapport

Nationell handlingsplan för samhällets informationssäkerhet : slutrapport

Detaljer

Publikationsnummer
MSB988–mars2016
ISBN-nummer
978-91-7383-649-4
Utgivningsår
2016
Omfång (sidor)
43 s. : tab.
Pris
0 kronor
Den nationella handlingsplanen för samhällets informationssäkerhet publicerades 2012. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tog fram handlingsplanen på uppdrag av regeringen i samråd med övriga myndigheter som ingår i Samverkansgruppen för informationssäkerhet (SAMFI), det vill säga Försvarets materielverk (FMV)/Sveriges certifieringsorgan för it-säkerhet (CSEC), Försvarets radioanstalt (FRA), Försvarsmakten, Post- och telestyrelsen (PTS), samt Säkerhetspolisen och Polismyndigheten. I handlingsplanen ingår ett trettiotal åtgärdspunkter för att öka informationssäkerheten i samhället. Nyckelområden är samverkan för att motverka och hantera allvarliga it-incidenter och åtgärder för att öka medvetenheten om behovet av informationssäkerhet i samhället. Ett viktigt syfte med planen är att ge väsentliga samhällsaktörer stöd för att förbättra sin informationssäkerhet. Bland dessa finns myndigheter, landsting och kommuner men också privata aktörer. Arbetet med handlingsplanen avslutades i december 2015. Under de senaste tre åren har myndigheterna i SAMFI och många andra aktörer i samhället genomfört ett stort antal aktiviteter för att öka samhällets informations- och cybersäkerhet. De flesta av åtgärderna i handlingsplanen är genomförda eller till största del genomförda. I den här rapporten redovisas därför vad som uppnåtts inom varje åtgärdsförslag i handlingsplanen.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan