Till innehåll på sidan

Utbildningskonferens inom räddningstjänst under höjd beredskap – Oexploderad ammunition (OXA) riskmedvetenhet

Utbildningskonferensen ger deltagaren ökad riskmedvetenhet kring problematiken med OXA och minor vid räddningstjänstarbete i krig.

Detaljer

Målgrupp

Utbildningskonferensen vänder sig till hel - eller deltidsanställd personal i kommunal räddningstjänst. Tidigare erfarenhet av min - och ammunitionsröjning är ej nödvändig för att kunna tillgodogöra sig innehållet i utbildningen.

Förkunskaper

Deltagaren ska innan genomförandet ha genomgått webbkursen ”Explosiva hot” som finns på Fortbildningstjänsten.

Kostnad

Kursen är avgiftsfri, kost under dagarna ingår. Kostnader för resa, logi och eventuellt traktamente ersätts ej av MSB.

Bakgrund

Under 2022 genomförde MSB två pilotutbildningar ”Oexploderad ammunition (OXA) – Riskmedvetenhet för räddningstjänst”. Utbildningarna genomfördes på plats i Sandö v 45 och v 50. Kurserna togs fram av MSB i samverkan med totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum (Swedec) i syfte att höja förmågan att, under höjd beredskap, kunna identifiera, riskbedöma och märka ut farliga områden där oexploderad ammunition förekommer.

MSB har utvärderat genomförda utbildningar och kunnat konstatera att utbildningarna väl svarar mot syftet men det finns fortsatt ett mycket stort utbildningsbehov i kommunerna. Vidare finns det stora utmaningar i hur befintlig heltid och deltidspersonal skall kunna genomföra kompetenshöjningen på bredd. För att möta detta behov genomför MSB under 2023 en ny pilotverksamhet för att pröva och utvärdera ett nytt koncept.

Om kursen

Utbildningskonferensen ger deltagaren ökad riskmedvetenhet kring problematiken med OXA och minor vid räddningstjänstarbete i krig. Områden som behandlas är:

  • Uppträdande i riskmiljö
  • Ammunitionslära
  • Skyddsutrustning och gruppmateriel
  • Försåt/IED - Improvised Explosive Device (Improviserade sprängladdningar)
  • Utmärkning
  • Rapportering

Genomförandet är främst teoretiskt med inslag av förevisningar och gruppövningar.
Kursen behandlar ej röjning av OXA/minor.
Kurslängden är 24 timmar fördelat på tre heldagar.

Kursanmälan

De som utsetts att delta på kursen anmäler sig själva via kursanmälan.

Kursdatum:

  • 5-7 September, Sandö
  • 10-12 oktober, Göteborg (Karholmen)
  • 7-9 November, Stockholm (Ågesta)
  • 14-16 november, Göteborg (Karholmen)

Om du redan är registrerad i MSB:s utbildningssystem men glömt ditt lösenord klickar du på ”glömt lösenordet” och anger din mejladress. Du kommer att få ett mejl med en klickbar länk, klicka på den och följ instruktionerna.

Senast granskad: 20 februari 2023

Till toppen av sidan