Till innehåll på sidan

VMA som sms

VMA skickas ut även som SMS till allmänheten i samband med ett VMA i radio och tv. Systemet har funnits sedan den 1 juli 2017.

Lagändring ligger till grund

Systemet får endast användas i samband med ett VMA i radio och tv. Den lagändringen tillåter att positionera mobiltelefoner, utan mobilägarens tillåtelse, i samband med VMA. SMS-utskick som positionerar mobiltelefoner får alltså inte användas utan VMA-meddelande i radio och tv.

Mobiltelefoner positioneras för att få fram vilka mobiltelefoner som befinner sig inom berört område, och SMS skickas ut till dessa. SOS Alarm får endast information om hur många mobiltelefoner som befinner sig i området, samt uppföljning om antalet nådda mobiltelefoner. Systemet lagrar inga personuppgifter och all information om vilka mobiltelefoner som befunnit sig i området raderas efter att händelsen är avslutad.

Det VMA-meddelande som kommer som ett SMS, är det samma som läses upp i radio och som textremsan i tv.

Masters placering kan avgöra om du får meddelande

Placering av nätoperatörernas master är hemliga, så SOS kan inte se i sitt system var de är placerade. När SOS Alarm ska skicka ett VMA via SMS markerar de vilket område som VMA skall skickas ut över. Alla mobiltelefoner som är kopplade till de master som finns inom området, kommer att få ett VMA via SMS.

Men det kan vara så att det finns master just utanför detta område. Om en mobiltelefon är kopplad till en mast utanför området, så kommer inget VMA via SMS, även om man skulle befinna sig inom det valda området med mobiltelefonen.

Om en ny mobiltelefon kommer in i det berörda område där det ligger ett aktivt VMA, och kopplar upp sig mot en mast inom området, skickas ett SMS till denna mobiltelefon. När meddelande om Faran över skickas så går även detta ut via sms, även till de mobiltelefoner som lämnat det berörda området.

Systemet för utskick av SMS sköts av SOS Alarm. Frågor angående systemet kan ställas till SOS Alarms Kundsupport

Senast granskad: 24 april 2024

Till toppen av sidan