Till innehåll på sidan

Ditt eget ansvar vid kriser

Du har ansvar att förbereda dig så att du vid kriser eller krig kan klara dig utan samhällets stöd i en vecka. Om du är förberedd och tar ansvar bidrar du till att Sverige bättre klarar en svår påfrestning.

Säkerhetspolitik.se har lagts ned

Du har hamnat på på den här sidan eftersom webbplatsen säkerhetspolitik.se har lagts ned.

Mer information om nedläggningen och förslag på andra webbplatser

Alla har ett ansvar för vårt lands säkerhet och trygghet. Det största ansvaret för att samhället ska fungera, även vid kriser, ligger på myndigheter, regioner, kommuner, företag och organisationer. Utgångspunkten för hur kriser hanteras i Sverige är att alla har ansvar för samma saker vid en kris som man har till vardags. Din kommun ansvarar för att bland annat äldreomsorg, vattenförsörjning, räddningstjänst och skola fungerar även vid en samhällskris.

Planera din hemberedskap

Ditt ansvar som privatperson är att förbereda dig så gott du kan utifrån dina behov och förutsättningar. Du behöver se till att du och dina nära har mat, dricksvatten, värme och möjlighet att ta emot viktig information. Anpassa din hemberedskap till vad som passar just dig och dina nära. Gå ihop om vissa saker, och prata med anhöriga och grannar om hur ni kan förbereda er tillsammans.

Vid en allvarlig storm, it-störning eller väpnad konflikt kan det vi tar för givet sluta att fungera. Vardagen kan bli väldigt annorlunda. Med rätt förberedelser kan du klara en besvärlig situation bättre, oavsett vad som orsakat den.

Du är en del av Sveriges beredskap

Vid en samhällskris kommer hjälpen först att gå till dem som bäst behöver den. De flesta måste vara beredda på att klara sig själva en tid. Hur förberedd du själv är påverkar hur Sverige som helhet kan klara en kris eller ytterst krig. Ju fler som kan klara sig själva en tid, desto bättre kan myndigheter och organisationer fokusera på att hjälpa dem som har svårast att klara sig själva, exempelvis äldre eller sjuka personer. På så sätt är du är en del av Sveriges beredskap.

En veckas beredskap

Men hur länge ska du vara redo för att klara dig utan samhällets service som rinnande vatten, matbutiker och uppvärmd bostad?
Fram tills nyligen var det vanligt att kommuner och frivilligorganisationer rekommenderade att privatpersoner skulle ha egenberedskap för att under tre dygn, 72 timmar, klara sig utan stöd från samhället. Nu är det istället en vecka som gäller.

I propositionen om totalförsvaret 2021-2025 skriver regeringen: Enskilda individer som inte har ett omedelbart hjälpbehov vid en allvarlig händelse och som har förutsättningar och resurser att klara sig själva bör kunna ta ansvar för den egna försörjningen under en veckas tid och i solidaritet och samarbete med andra bistå varandra i den utsträckning det är möjligt.

De flesta människor är inte tillräckligt förberedda. MSB har i flera undersökningar frågat människor hur länge de tror att de skulle klara sig utan samhällets stöd. Majoriteten av de tillfrågade bedömer att de har hemberedskap för tre dagar.

Din plikt och skyldighet

I några situationer är individens roll extra tydligt. Vid exempelvis bränder, olyckor och krigsfara ska du enligt lag hjälpa till om det behövs.
Om du upptäcker en brand eller olycka ska du försöka varna dem som är i fara och om det behövs ska du även kalla på hjälp, till exempel genom att ringa 112. Det gäller vid bränder och olyckor som är så pass allvarliga att det är fara för någons liv, allvarlig risk för någons hälsa eller för miljön. Du ska även varna och tillkalla hjälp om du får reda på att det är stor risk för en brand eller sådan olycka.

Alla mellan 18 och 65 år har en skyldighet att hjälpa till vid bränder och olyckor, om räddningsledaren bedömer att extra stöd behövs. Det kallas för tjänsteplikt. För att tjänsteplikten ska gälla dig behöver du ha de kunskaper, hälsa och kroppskrafter som behövs för uppdraget.
Alla som är bosatta i Sverige och är mellan 16 och 70 år är totalförsvarspliktiga. En totalförsvarspliktig är skyldig att tjänstgöra inom totalförsvaret antingen som värnpliktig, civilpliktig eller allmänt tjänstepliktig.

Engagera dig!

Om du är intresserad och vill engagera dig ytterligare i samhällets krisberedskap kan du bli medlem i en frivillig försvarsorganisation.

Läs mer om hur du kan engagera dig

Senast granskad: 19 november 2021

Till toppen av sidan