Till innehåll på sidan

Vägledning till ökad säkerhet i industriella informations- och styrsystem

Vägledning till ökad säkerhet i industriella informations- och styrsystem

Detaljer

Vägledning till ökad säkerhet i industriella informations- och styrsystem
Publikationsnummer
MSB718
ISBN-nummer
978-91-7927-212-8
Utgivningsår
2022
Omfång (sidor)
44 s. : ill.
Pris
0 kronor
Elförsörjning, dricksvattenförsörjning, hälso- och sjukvård och transporter är exempel på samhällsviktiga verksamheter. Ett bortfall eller svår störning i driften av samhällsviktig verksamhet kan leda till att en allvarlig kris inträffar i samhället. Mycket av styrning och övervakning av den infrastruktur och de processer som behövs i samhällsviktiga verksamheter är beroende av industriella informations- och styrsystem. Syftet med denna vägledning är att bidra med konkreta rekommendationer och stöd till arbetet med att bygga upp samt förbättra säkerheten i industriella informations- och styrsystem. MSB:s arbete med uppdatering av Vägledning till ökad säkerhet i industriella informations- och styrsystem (MSB718 - juli 2014) har resulterat i två nya vägledningar, en som behåller det tidigare namnet och en med namnet Grundläggande säkerhet i cyberfysiska system (MSB1880 - december 2021). Vägledning Grundläggande säkerhet i cyberfysiska system erbjuder stöd för att uppnå en högre cybersäkerhetsnivå för alla former av cyberfysiska system till skillnad från tidigare material som enbart fokuserar på industriella informations- och styrsystem. Ni som omfattas av MSBs föreskrifter om säkerhetsåtgärder i informationssystem för statliga myndigheter MSBFS(2020:7) bör även läsa dessa.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 1 juni 2022

Till toppen av sidan