Till innehåll på sidan

Anvisningar för nummersättning i Rakel för : kommunal räddningstjänst - räddningstjänst vid flygplats, industri- och kärnkraftsanläggning - MSB:s nationella resurser och skolor

Anvisningar för nummersättning i Rakel för : kommunal räddningstjänst - räddningstjänst vid flygplats, industri- och kärnkraftsanläggning - MSB:s nationella resurser och skolor

Detaljer

Anvisningar för nummersättning i Rakel för : kommunal räddningstjänst - räddningstjänst vid flygplats, industri- och kärnkraftsanläggning - MSB:s nationella resurser och skolor
Publikationsnummer
MSB2158
ISBN-nummer
978-91-7927-352-1
Utgivningsår
2023
Omfång (sidor)
38 s. : tab.
Pris
0 kronor
Under 2020 reviderades Lagen om skydd mot olyckor och det blev ett lagkrav att kommunal räddningstjänst ska öka sin förmåga till ledning vid komplexa, omfattande och flera samtidiga insatser. I och med det förväntas också förmågan vid mindre omfattande insatser att öka. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) driver projektet Ett enhetligt ledningssystem för kommunal räddningstjänst (ELS) tillsammans med kommunal räddningstjänst och andra aktörer. Detta gör att det i dag finns behov av att omarbeta de befintliga styrdokumenten för nummersättning och talgrupper gällande sambandsmedel RAKEL.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 februari 2023

Till toppen av sidan