Till innehåll på sidan

Samhällsviktig verksamhet - Klimatanpassning och risk i framtidsperspektiv

Samhällsviktig verksamhet - Klimatanpassning och risk i framtidsperspektiv

Detaljer

Samhällsviktig verksamhet - Klimatanpassning och risk i framtidsperspektiv
Publikationsnummer
MSB2325
ISBN-nummer
978-91-7927-485-6
Utgivningsår
2024
Omfång (sidor)
55 s.
Pris
0 kronor
Det övergripande syftet med denna studie är att komplettera och fördjupa befintlig forskning om skärningspunkten mellan klimatförändringens påverkan på samhällsviktig verksamhet och potentiella framtida risker med klimatanpassning. Mer precist syftar studien till att utforska framtida risker med klimatanpassning av samhällsviktig verksamhet. Detta görs genom en analys av kommuners, länsstyrelsers, och myndigheters beskrivningar av samhällsviktig verksamhet och risk i nämnda aktörers planer för klimatanpassning. Vidare syftar studien till att identifiera behov av forskning inom områden relaterade till samhällssäkerhet och beredskap i ett förändrat klimat.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 8 februari 2024

Till toppen av sidan