Till innehåll på sidan

Att hantera risker tillsammans

Att hantera risker tillsammans

Detaljer

Att hantera risker tillsammans
Publikationsnummer
MSB2004
ISBN-nummer
Utgivningsår
2022
Omfång (sidor)
2 bl.
Pris
0 kronor
För att kunna hantera de risker samhället står inför krävs samarbete mellan centrala aktörer såsom kommuner, regioner, länsstyrelser, nationella myndigheter och privata företag. Att bedriva riskhantering tillsammans är dock inte enkelt. I detta projekt skall ett ramverk för hur sådant samarbete kan ske på ett effektivt sätt tas fram.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 12 juli 2022

Till toppen av sidan