Till innehåll på sidan

Delredovisning av uppdrag till MSB och TRV att planera och förbereda vidare utveckling och etablering av Rakel Generation 2

Delredovisning av uppdrag till MSB och TRV att planera och förbereda vidare utveckling och etablering av Rakel Generation 2

Detaljer

Delredovisning av uppdrag till MSB och TRV att planera och förbereda vidare utveckling och etablering av Rakel Generation 2
Publikationsnummer
MSB1943
ISBN-nummer
978-91-7927-253-1
Utgivningsår
2022
Omfång (sidor)
34 s.
Pris
0 kronor
MSB och Trafikverket har i dialog med Svenska kraftnät inlett nästa steg i arbetet med att utveckla och etablera ett modernt kommunikationssystem för särskilt utpekade användare i hela beredskapsskalan. Denna delredovisning syftar till att presentera resultat av arbetet avseende identifierade behov av författningsändringar som stödjer det kommande arbetet. Dessutom redovisas roller och ansvarsfördelning för uppdragets genomförande och i kommande faser av arbetet. I detta sammanhang redogör delredovisningen även för en etablerad projektstruktur för samverkan mellan de utpekade myndigheterna och andra relevanta aktörer.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 3 mars 2022

Till toppen av sidan