Till innehåll på sidan

Sociala medier

MSB vill vara närvarande där våra målgrupper finns, för att kunna föra en dialog och för att få återkoppling på vårt arbete. Detta är några av anledningarna till att vi finns på ett urval sociala medier-plattformar, under olika avsändare.

När du kommunicerar med oss i sociala medier ska du vara medveten om att MSB är en statlig myndighet och att vi omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att inlägg och kommentarer som postas i våra sociala medier blir offentlig handling och kan begäras ut.

Personuppgifter behandlar vi enligt Integritetsskyddsmyndighetens riktlinjer.

Hantering av kommentarer

Redaktionen på MSB läser alla kommentarer och försöker i möjligaste mån besvara alla frågor, under kontorstid vardagar. I kommentarsfälten uppmanas följare att visa respekt och håll en god ton.

Vi döljer eller raderar kommentarer som:

 • styr bort diskussionen från ämnet
 • innehåller hot och personangrepp
 • är nedsättande eller diskriminerande
 • vi bedömer vara spam
 • innehåller olaga integritetsintrång, olaga hot, rasism, främlingsfientlighet, hat eller hets mot folkgrupp
 • vi bedömer vara en offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan brottslighet
 • är skrivna i syfte att marknadsföra produkter eller tjänster
 • har anknytning till ärenden eller som kan komma att bli ärenden
 • innehåller sekretessbelagda uppgifter
 • gör intrång i upphovsrätt eller i rättighet som skyddas genom upphovsrättslagstiftningen
 • vi bedömer innehålla falsk eller vilseledande information
 • innehåller känsliga personuppgifter eller uppgifter som inkräktar på den personliga integriteten

Olika avsändare

MSB driver flera konton i sociala medier och med olika avsändare utifrån vårt uppdrag:

 • MSB (myndighetens officiella konton)
 • MSB:s generaldirektör (följer den person som är utsedd till MSB:s generaldirektör)
 • Krisinformation.se (samlad information från flera myndigheter)
 • Lilla Krisinfo (krisinformation anpassad för och riktad till barn)
 • Tjugofyra7 (journalistisk bevakning av utvecklingen inom MSB:s ansvarsområden)

MSB:s konton i sociala medier

MSB:s konto på Facebook

MSB:s konto på Instagram

MSB:s generaldirektörs konto på Instagram

MSB:s konto på X

MSB:s konto på Linkedin

MSB:s konto på Youtube

MSB har även ett konto registrerat på Snapchat, som enbart används i annonseringssyfte. Därutöver har vi skyddsregistrerat konton på Tiktok samt Threads.

Krisinformation.se i sociala medier

Krisinformation.se:s konto på Facebook

Krisinformation.se:s konto på Instagram

Krisinformation.se:s konto på X

Krisinformation.se:s konto på Youtube

Lilla Krisinfo i sociala medier

Lilla Krisinfos konto på InstagramLilla Krisinfo har även skyddsregistrerat ett konto på Tiktok.

Tjugofyra7 i sociala medier

Tjugofyra7:s konto på Facebook

Tjugofyra7:s konto på Instagram

Senast granskad: 8 mars 2024

Till toppen av sidan