Till innehåll på sidan

Validering av multiplex realtids PCR för harmonisering av molekylär detektion av riskklass 3 bakterier inom FBD

Validering av multiplex realtids PCR för harmonisering av molekylär detektion av riskklass 3 bakterier inom FBD

Detaljer

Validering av multiplex realtids PCR för harmonisering av molekylär detektion av riskklass 3 bakterier inom FBD
Publikationsnummer
MSB681
ISBN-nummer
978-91-7383-435-3
Utgivningsår
2009
Omfång (sidor)
34 s. : ill.
Pris
0 kronor
Forum för BeredskapsDiagnostik (FBD) är ett samarbete mellan fyra svenska myndigheter, Livsmedelsverket, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), Smittskyddsinstitutet (SMI) och Totalförsvaret forskningsinstitut (FOI). Ett av forumets huvudmål är harmonisering av metoder och utrustning mellan de deltagande myndigheterna för att öka beredskapen i Sverige inför en eventuell B-händelse. Vid en avsiktlig eller naturlig spridning av riskklass 3 bakterier är en fungerande krisberedskap, med avseende på medicinska motåtgärder och dekontaminationsförfaranden, beroende av snabba preliminära laboratorieresultat. Till skillnad från odlingsdiagnostik, som ofta ses som en gyllene standard, erbjuder molekylär diagnostik metoder som snabbare kan analysera en större mängd prover med riskklass 3 bakteriefrågeställning.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan