Till innehåll på sidan

Satellitnavigering och Galileo PRS : samhällets beroende av tid, takt och position

Satellitnavigering och Galileo PRS : samhällets beroende av tid, takt och position

Detaljer

Satellitnavigering och Galileo PRS : samhällets beroende av tid, takt och position
Publikationsnummer
MSB1975–maj2022
ISBN-nummer
Utgivningsår
2022
Omfång (sidor)
2 bl.
Pris
0 kronor
En kort beskrivning av faktabladets innehåll: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är sedan år 2020 behörig myndighet för Galileo PRS i Sverige. Galileo PRS är en offentligt reglerad tjänst (eng. Public Regulated Service) som tagits fram inom det europeiska satellitnavigeringsprogrammet Galileo och är avsedd för medlemsstaternas myndigheter och ägare av kritisk infrastruktur. PRS-tjänsten är mer robust mot störningar och förfalskningar. Robustheten i PRS uppnås genom att satellitsignalen sänds krypterad och över en större bandbredd. Uppdraget som behörig myndighet och utvecklingen av tjänsten genomförs i samverkan med andra myndigheter.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 9 maj 2022

Till toppen av sidan