Till innehåll på sidan

Media och allmänhet om olyckor 2012 : En granskning av medierapporteringen och allmänhetens kunskap om olyckor

Media och allmänhet om olyckor 2012 : En granskning av medierapporteringen och allmänhetens kunskap om olyckor

Detaljer

Media och allmänhet om olyckor 2012 : En granskning av medierapporteringen och allmänhetens kunskap om olyckor
Publikationsnummer
MSB520
ISBN-nummer
Utgivningsår
2013
Omfång (sidor)
34 s. : ill.
Pris
0 kronor
MSB har regeringens uppdrag att ge en samlad bild och bedömning av olycksutvecklingen och säkerhetsarbetet i Sverige. Syftet är att bidra till kunskapsutveckling och beslutsunderlag för de aktörer i samhället som på olika sätt är involverade i att förebygga eller hantera olyckssituationer. En viktig del av arbetet är att ta fram, analysera och tillhandahålla information kring förekomsten av olika typer av olyckor: vem som drabbas, i vilka sammanhang och av vilka orsaker. Men det behövs också kunskaper om hur människor – både allmänheten och beslutsfattare på olika nivåer - upplever och värderar olika olycksrisker i samhället. I detta syfte har MSB (tidigare Räddningsverket) sedan år 2002 återkommande genomfört mätningar av allmänhetens kunskaper om olyckor och olycksrisker. År 2008 gjordes en motsvarande undersökning även bland politiker i riksdagen, landstingen och kommunerna. Syftet med rapporten är att belysa sambandet mellan bilden av olyckor i medier och människors uppfattningar om olyckor och olycksrisker, samt att väcka en diskussion om hur detta samband påverkar samhällets olycksförebyggande insatser. Avsikten är inte att kritisera mediernas nyhetsvärdering utan däremot att öka medvetenheten om den asymmetri som finns, för att på så sätt minska risken för att felaktiga föreställningar om verkligheten påverkar samhällets prioriteringar i det olycksförebyggande arbetet.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan