Till innehåll på sidan

Engagera dig i en frivillig försvarsorganisation - du behövs

Din insats är viktig för Sveriges beredskap. När vårt samhälle drabbas av olika kriser och påfrestningar behöver myndigheter och kommuner tillgång till extra resurser.

Du som medlem i en frivillig försvarsorganisationkan hjälpa till, både för samhället i stort och för dina medmänniskor.

Idag samlar de 18 organisationerna tillsammans hundratusentals medlemmar inom en stor bredd av områden. Som medlem får du möjlighet att utbilda dig för att stärka samhällets motståndskraft mot kriser och krig. Dessutom får du ta dig an utmaningar och utvecklas tillsammans med människor som delar ditt engagemang.

Din insats är viktig för Sveriges beredskap

Kampanjen Din insats är viktig för Sveriges beredskap, ska öka rekryteringen till organisationernas uppdrag för myndigheter, kommuner och regioner. Genom att lyfta fram medlemmar som i dag har avtal med offentliga uppdragsgivare för att stärka beredskapen, ska fler intresseras att engagera sig på samma sätt. Samtidigt tydliggörs de många och viktiga uppgifter som organisationerna har inom civilt försvar och krisberedskap.

I broschyren "Din insats är viktig för Sveriges beredskap" kan du läsa om organisationernas betydelse för vår trygghet och hur du som medlem kan bidra till att stärka samhällets beredskap för kris och krig. Du kan också bekanta dig med några medlemmar som tagit steget. Broschyren har MSB tagit fram tillsammans med de frivilliga försvarsorganisationerna.

Broschyren Din insats är viktig - pdf

Mer information om frivilliga försvarsorganisationer

MSB har även tagit fram broschyren ”Du behövs - din insats gör skillnad” tillsammans med de frivilliga försvarsorganisationerna. Broschyren är en tryckfil, det vill säga att den är i ett högupplöst format så att du kan trycka upp egna exemplar av broschyren.

Du behövs - din insats gör skillnad: Frivilliga försvarsorganisationer (tryckfil)

Sveriges frivilliga försvarsorganisationer är ytterligare en broschyr som MSB tagit fram. De frivilliga försvarsorganisationerna är resurser för både civila myndigheter och Försvarsmakten vid  svåra samhällsstörningar och totalförsvarets behov.

Sveriges frivilliga försvarsorganisationer – så backar de upp myndigheter  och kommuner (pdf)

Senast granskad: 2 december 2020

Till toppen av sidan