Till innehåll på sidan

Försök med IR-kamera vid rökdykning : Erfarenheter från försök och övningar

Försök med IR-kamera vid rökdykning : Erfarenheter från försök och övningar

Detaljer

Publikationsnummer
P21-444/04
ISBN-nummer
Utgivningsår
2004
Omfång (sidor)
27, [6] s.
Pris
0 kronor

Fåtal i lager

Syftet
med projektet som beskrivs i denna rapport var att genom praktiska försök och
vid räddningsinsatser få kunskaper och erfarenhet av användning av IR-kamera
vid rökdykningsinsatser samt att jämföra användandet av IR-kamera med
konventionell rökdykning. Sammanlagt
genomfördes 7 försöksserier. Övningar genomfördes för att studera möjligheterna
att orientera sig i rökfylld miljö med IR-kamera. Även konventionella
rökdykningsinsatser genomfördes i samma objekt för att kunna jämföra
tidsåtgången.


En
prototyp för bildöverföring från IR-kamerautrustad rökdykare till rökdykarledaren,
alternativt ledningsplatsen, utvecklades under projekttiden. Försök
genomfördes för att studera övertändningar med IR-kamera och möjligheten att
hitta dolda glödbränder. Även försök med insats i ett större objekt med många
personer som var hotade av branden genomfördes.

Resultaten
från försöken tyder på att vid sökning i stora brandgasfyllda lokaler, med
nedsatt eller obefintlig sikt, ger IR-tekniken stora tidsvinster, upp till
halva tiden i förhållande till konventionell sökteknik. Resultaten visar också
att det går mycket snabbt att upptäcka dolda glödbränder.

Senast granskad: 11 december 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan