Till innehåll på sidan

Studie – Helhetsbild av risk inom industriparker - Del 1 – Dominoeffekter och kumulativ risk

Studie – Helhetsbild av risk inom industriparker - Del 1 – Dominoeffekter och kumulativ risk

Detaljer

Publikationsnummer
MSB832–april2015
ISBN-nummer
978-91-7383-555-8
Utgivningsår
2015
Omfång (sidor)
60 s.
Pris
0 kronor
MSB:s erfarenhet indikerar att förståelsen för och
tolkningen av begreppendominoeffekt respektive
kumulativ risk är ytterst varierande idag, hos både
företag och myndigheter. MSB har således initierat
denna studie för att utredaoch definiera dessa
begrepp. Detta dels för att erhålla en vidare
definition avbegreppet dominoeffekt än det som i
dagsläget avses i Sevesodirektivet och delsför att
ta fram ett förslag på definition av begreppet
kumulativ risk/kumulativriskpåverkan.

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan