Till innehåll på sidan

Riskreducerande åtgärder för dödsbränder i bostäder : forskning

Riskreducerande åtgärder för dödsbränder i bostäder : forskning

Detaljer

Riskreducerande åtgärder för dödsbränder i bostäder : forskning
Publikationsnummer
MSB1241–juni2018
ISBN-nummer
978-91-7383-852-8
Utgivningsår
2018
Omfång (sidor)
28 s.
Pris
0 kronor
Projektet sammanfattas i form av förslag på åtgärder som kan införas för att minska antalet omkomna och skadade i bostadsbränder. Det behövs många olika åtgärder, det finns ingen universallösning som kan förhindra alla dödsfall. De rekommenderade åtgärderna baseras på de resultat som framkommit i de underprojekt som genomförts under projektets gång. En kort sammanfattning av dessa ges också.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan