Till innehåll på sidan

Samhällets krisberedskap

Klimatförändringar, it-störningar, pandemier, terrorattentat. Hot och risker går tvärs över olika samhällssektorer och nationsgränser. Samhällets krisberedskap handlar om att förebygga och vara beredd på att hantera hoten om de blir verklighet.

Säkerhetspolitik.se har lagts ned

Du har hamnat på på den här sidan eftersom webbplatsen säkerhetspolitik.se har lagts ned.

Mer information om nedläggningen och förslag på andra webbplatser

Samhällsskydd och beredskap handlar om att hela samhället ska kunna klara av såväl små som stora olyckor och kriser. Krisberedskapen syftar till att skydda människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet, samt förmågan att upprätthålla grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter.

Sverige har varit förskonat från krig de senaste tvåhundra åren, men vi har drabbats och kommer att drabbas av andra händelser som kan få svåra konsekvenser för människor och kanske för hela vårt land.

Samhällets ansvar

För att kunna hantera olika kriser har Sverige utvecklat ett särskilt krishanteringssystem. I stort sett hela samhället: kommuner, länsstyrelser, regioner, statliga myndigheter, näringsliv, frivilligorganisationer och ytterst regeringen, ingår i systemet och har olika uppgifter och roller inom det.

Kommunerna utgör grunden i krishanteringssystemet. De ansvarar för viktig verksamhet som ligger nära den enskilde kommuninvånaren, som till exempel barn- och äldreomsorg, vattenförsörjning och renhållning, verksamhet som måste fungera även vid kriser.

Din kommun ansvarar för att bland annat vattenförsörjning, äldreomsorg, räddningstjänst och skola fungerar även vid en samhällskris.

Senast granskad: 16 november 2021

Till toppen av sidan