Till innehåll på sidan

Samhällets kostnader för utbrottet av pandemisk influensa A(H1N1) : 2009/2010

Samhällets kostnader för utbrottet av pandemisk influensa A(H1N1) : 2009/2010

Detaljer

Samhällets kostnader för utbrottet av pandemisk influensa A(H1N1) : 2009/2010
Publikationsnummer
MSB795
ISBN-nummer
978-91-7383-524-4
Utgivningsår
2014
Omfång (sidor)
30 s.
Pris
0 kronor
Denna rapport innehåller beräkningar av den samhällsekonomiska kostnaden för utbrottet av pandemisk influensa 2009/2010. Det är en del i en serie av rapporter där samhällets kostnader för olyckor, kriser och säkerhetsarbete inom olika områden beräknas. När det gäller kriser och allvarliga händelser har tre fallstudier tidigare genomförts: · Analys av samhällsekonomisk kostnad – skredet vid E6 i Småröd (2009) · Ekonomiska konsekvenser av kraftiga skyfall (2010) · Parasitutbrottet i Östersund 2010/2011. Studie av samhällets kostnader (2014) Syftet med en beräkning av detta slag är beskrivande och ska särskiljas från normativ analys. Den senare syftar till att jämföra alternativa strategier eller välja kostnadseffektiva åtgärder, till exempel kostnadseffekt- eller kostnadsnyttoanalyser, som ska utgöra ett stöd i beslutsfattandet innan en åtgärd genomförs. Det finns inte någon exakt mall för hur samhällskostnadsberäkningar ska genomföras, utan utföraren ställs inför en rad beslut avseende metodik och antaganden vilket också påverkar slutresultatet. För de vägval av det slaget som gjorts vid beräkningarna av pandemins samhällskostnader redogörs i denna rapport. Studien har genomförts av Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi (IHE) på uppdrag av MSB och detta är den slutrapport som tagits fram av IHE.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan