Till innehåll på sidan

Risk- och sårbarhetsanalyser för ett säkrare och mer resilient samhälle : en populärvetenskaplig sammanfattning, forskning

Risk- och sårbarhetsanalyser för ett säkrare och mer resilient samhälle : en populärvetenskaplig sammanfattning, forskning

Detaljer

Risk- och sårbarhetsanalyser för ett säkrare och mer resilient samhälle : en populärvetenskaplig sammanfattning, forskning
Publikationsnummer
MSB1080
ISBN-nummer
Utgivningsår
2017
Omfång (sidor)
15 s.
Pris
0 kronor
LUCRAM (Lunds universitets centrum för riskanalys och riskhantering) har under perioden juli 2011 till december 2015 genomfört ett ramforsknings-program, PRIVAD (Program for RIsk and Vulnerability Analsysis Development) finansierat av MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap). Syftet med ramforskningsprogrammet var att utveckla metoder för risk- och sårbarhetsanalys på alla nivåer av samhället, dvs. lokal (kommuner), regional (länsstyrelser, landsting) och nationell nivå (MSB, regeringskansliet, andra centrala myndigheter). Avsikten är att bättre kunna förutse, förebygga och hantera alla typer av risker och hot i samhället. I längden är tanken att forskningen ska bidra till utvecklingen av ett mer resilient samhälle. Detta är en populärvetenskaplig sammanfattning av ramforskningsprogrammet. Mer information, vetenskapliga publikationer, etc. finns på: http://www.lucram.lu.se/research/privad.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan