Till innehåll på sidan

Projektet Integrera GIS

De senaste årens händelser i form av hanteringen av covid-19, skogsbränderna 2018 och flyktingsituationen 2015 har visat på ett underutnyttjande av GIS och geodata. Dagens snabba teknikutveckling och digitalisering skapar kontinuerligt nya och ökade möjligheter att dela och kommunicera olika former av information, data och statistik.

För att möta detta har ett tvåårigt projekt startats upp med målet att krisberedskapssystemet ska vara bättre rustat genom att integrera GIS i arbetet med analyser, beslutsunderlag samt lägesbilder och därmed skapa förutsättningar för en mer robust hantering vid en händelse.

Projektet ska öka förmågan och skapa en gemensam grund hos myndigheterna att nyttja den ökade tillgången till digital information, möjligheten att göra analyser och beslutsunderlag som sedan visualiseras på karta.

Projektet har fyra delar:

 • GIS-stöd för analyser och beslutsunderlag
  Inför kommande händelser ha utarbetade, förankrade metoder, mallar och former för både data och samverkan som utgår från MSBs samordningsuppdrag, operativa roll och arbetssätt.
 • Myndighetssamordning GIS (Kris-GIS)
  Utveckla myndighetssamordning GIS (Kris-GIS) så att berörda myndigheter effektivt och snabbt ska kunna samverka kring GIS-frågor på ett strukturerat sätt för bästa möjliga beredskap för kommande händelser.
 • Öva enkelt GIS
  Inför kommande händelser ha en övningsmetodik för effektivt nyttjande av GIS vid kris eller höjd beredskap. Syftet är att förbereda och öva myndigheterna.
 • Nationell digital karta för risk- och kriskommunikation
  Nationell digital karta för risk- och kriskommunikation till allmänheten så att allmänheten på ett tydligt och lättillgängligt sätt ska kunna tillgodogöra sig samlad information om en händelse.

Slutrapport: Behovsanalys GIS-stöd för analyser och beslutsunderlag

Rapport: Förankring av Vägledningen GIS-stöd för analyser och beslutsunderlag

Senast granskad: 9 februari 2022

Till toppen av sidan